Marrick Safaris billede.Marrick Safaris billede.

Udbredelse: Øst og sydafrika

Kropslængde: 190-255 cm

Skulderhøjde: 120-140 cm

Vægt: 220-240 kg

Føde: Græs og planteskud

Levetid: Op til 15-18 år

Social adfærd: Hunner og unger lever i grupper på op til 200 dyr, hannerne laver territoriet hvor de lokker hunnerne ind og herefter gør de alt hvad de kan for at undgå, at hunnerne forlader territoriet. 

Status: Impala anses ikke for at være en truet dyreart. 

 

Vidste du at: 

  • Farven er kastaniebrun og sort med 2 hvide striber på oversiden af hovedet
  • Hornene er lange og bagudbøjede, hunnes horn mellem 60-100 cm, hannen mellem 80-165 cm
  • Meget attraktivt jagttrofæ