Udbredelse: Det sydlige afrika.

Skulderhøjde: 70-75 cm

Vægt: 28-30 kg

Føde: Græs og planteskud

Levetid: Op til 15-18 år

Social adfærd: Hannerne omgiver sig normalt med 2-6 hunner, men de kan danne grupper op til 20 dyr. 

Status: Mountain Redbuck anses ikke for at være en truet dyreart. 

 

Vidste du at: 

  • Mountain Redbuck, som navnet siger, lever i højdefragen og i bjergene
  • Mountain Redbuck er sky og meget vagtsom, og derfor ikke noget nemt trofæ at skaffe sig
  • Det er kun hannen der har horn. Hornene er let foroverbøjet og bliver op til 35 cm
  • Mountain Redbuck er anaktiv om dagen hvor der er varmest

Skærmbillede 2016 02 22 kl. 13.38.18