Udbredelse: Syd og østafrika

Kropslængde: 180-220 cm

Skulderhøjde: 100-150 cm

Vægt: 120-315 cm

Føde: Blade, urter, nedfaldsfrugt, blomster, rødder, rodknolde og nyt græs.

Levetid: Op til 15 år

Social adfærd: Hunner og unger holder sammen i flokke på 6-20 dyr. Hanner lever alene og er kun sammen med hunner for at parre sig. 

Status: Kudu er et yndet jagttrofæ. Kudu anses ikke for at være en truet dyreart.

 Kudu AWF

Vidste du at: 

  • Kuduer er den næststørste antilope
  • Kuduen bruger op til halvdelen af døgnet til at søge føde
  • Fjender: Løve, leopart og hyæne
  • Kudu James Weis
  • Lever det meste af dagen i skjul
  • Største horn er registret til 181 cm