Dansk navn: Gnu

Udbredelse: Øst og Sydafrika.

Kropslængde: 200-250 cm

Skulderhøjde: 120-140 cm

Vægt: 150-250 kg

Føde: Græs

Levetid: 20-25  år

Social adfærd: Blue wilderbeest lever normalt i store flokke som kan indeholde flere hundrede dyr.

Status: Blue wilderbeest anses ikke for at være en truet dyreart. 

 

Vidste du at:

  • Blue wilderbeest kan have et spæn mellem hornene på op til 90 cm
  • Blue wilderbeest har lange fremad pegende og meget kraftige horn, der minder mest om en parentes
  • Blue wilderbeest er robust og meget muskuløs
  • Blue wilderbeest skal have vand 2 gange i døgnet, og går gerne 25 km efter vand
  • Blue wilderbeest kan transporterer sig over meget lange afstande i sin søgen efter føde